Technisch Adviesbureau ReGa is een onafhankelijk bureau. Wij zijn gespecialiseerd in het adviseren bij het ontwerpen  en bouwen van energie-zuinige woningen en utiliteitsgebouwen.
In de eerste ontwerpfase kunnen wij bijdragen aan een gebouwconcept waarin een prettig en gezond binnenklimaat wordt bereikt met zo min mogelijk gebruik van fossiele energiebronnen. Vervolgens ontwerpen wij de installaties voor verwarming, ventilatie, sanitair en elekra ook begeleiden wij de uitvoering.
Home
Energiezuinige installaties.

Dit willen we realiseren door een 3 stappen fase uit te voeren

Fase 1:
Beperken van de hoeveelheid energie die nodig is om aan de klimaat-eisen te voldoen. Bijvoorbeeld door warmte alleen dáár te brengen waar deze nodig is: daar waar mensen zijn en niet boven in een ruimte. Of door het vermijden van "koude straling".

Fase 2:
Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie, zoals zonne-energie, wind-energie, bodem- en omgevingswarmte. Hiervoor is het vaak essentieel dat warmte met een zo laag mogelijke temperatuur kan worden gebruikt, bijvoorbeeld in vloer- of wandverwarming ook lage temperatuur radiatoren of luchtverwarming kan hier een toepassing van zijn. Ook zijn voor duurzame energiebronnen soms andere hydraulische of luchttechnische concepten nodig. Ook wanneer op dit moment nog geen gebruik gemaakt wordt van duurzame bronnen, heeft het zin om de installatie-infrastructuur hiervoor alvast geschikt te maken.

Fase 3:
Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van energie-bronnen. De apparatuur die energie omzet in warmte (of koude) en die nodig is voor ventilatie, sanitair en elektra, dient zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. Voor een groot deel wordt dit natuurlijk bepaald door het ontwerp van het apparaat, maar ook de manier waarop een toestel in een installatie wordt ingepast heeft grote invloed op het energiegebruik. In onze installatie-ontwerpen besteden wij veel aandacht aan deze optimalisering.

Bij al deze aandacht voor het energiegebruik dient natuurlijk het gevraagde comfort gerealiseerd te worden.
Technisch Adviesbureau ReGa